4319
12 Jan 13 at 7 pm

(Source: sailorseo, via z-tagada)

tags: tiffany  snsd 
 2313
12 Jan 13 at 1 am

taetiseo - impossible to understand

(Source: oh-luhans, via stephohwang)

tags: seohyun  taeyeon  tiffany  snsd 
 1306
26 Nov 12 at 7 pm

(via februarythirty)

tags: tiffany 
 241
10 Nov 12 at 8 pm

(Source: soehyun, via imcravingformore)

tags: tiffany 
 3745
07 Nov 12 at 2 pm

(via taenysic)

tags: tiffany  fame  qt